Røyken kommune

VIKTIG INFORMASJON:
Selv om webløsningen gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks. målebrevsopplysninger, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av opplysninger i forbindelse med omsetning av eiendommer.

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.


FORENKLET KARTLØSNINGNy og raskere kartløsning som også fungerer på nettbrett og mobil. Kartløsningen har begrenset innhold og funksjonalitet.
STANDARD KARTLØSNINGDenne kartløsningen inneholder flere temakart og flere funksjoner enn forenklet kartløsning. Kartløsningen fungerer ikke på nettbrett eller mobil.

Nyhet: Kartløsningen inneholder nå en kommunedekkende 3D-modell og historiske flyfoto i fra 1947 og 1954.

Veiledning - bruk av 3D-modell